Co powinniśmy wiedzieć zanim zamówisz beton z betoniarni

Znakomita większość inwestorów przy budowie mieszkania chociaż raz zamawiało w betoniarni mieszankę betonową do wykonania ław fundamentowych, stropu płytowego czy gęstożebrowego lub podłogi na gruncie. W zamówieniu w większości była podawana ilość , a ponadto wytrzymałość betonu, którą można było odczytać z projektu budowlanego albo którą podał wykonawca robót. O ile zamawiający nie podał wytrzymałości betonu to i tak wszyscy ludzie wiedzieli, że chodzi o ,B20″. Nawet jeżeli projektant wskazał inną wytrzymałość betonu to i tak wykonawca wiedział, że należy zastosować ,B20″, bo w każdej sytuacji stosował ,B20″ i tak stosują też Niemcy. Wszakże pracował w Niemczech 10 lat i wie najlepiej – to tyle dygresji.
Po uzgodnieniu specyfikacji betonu i warunków dostawy, na budowę przyjeżdżał betonowóz potocznie nazywany ,gruszką”. Wykonawca w tym czasie mógł zacząć kolejny etap robót. Tylko skąd inwestor ma możliwość być niewątpliwy, że zamówiony beton spełni założone wymagania np. wytrzymałościowe. Otóż jego brak ufności powinien rozwiać tzw. dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące informacje:
– nazwa wytwórni betonu towarowego.
– numer dowodu dostawy,
– godzina pierwszego kontaktu cementu z wodą,
– numer rejestracyjny pojazdu,
– nabywca,
– nazwa i lokalizacja miejsca dostawy,
– szczegóły lub powołania specyfikacji,
– ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych,
– deklaracja zgodności z PN-EN 206-1,
– nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy),
– godzina dostawy betonu na miejsce,
– godzina rozpoczęcia rozładunku,
– godzina zakończenia rozładunku,
Dodatkowo dowód dostawy powinien zawierać następujące dane:
– dla betonu recepturowego:
– szczegóły dotyczące składu,
– współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość,
– maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa,
– dla betonu projektowanego:
– klasę wytrzymałości,
– klasy ekspozycji,
– klasę zawartości chlorków,
– klasę konsystencji lub jego założoną wartość,
– wartości graniczne składu betonu,
– rodzaj i klasę wytrzymałości cementu,
– typ domieszki i typ dodatku,
– właściwości specjalne,
– maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa,
– klasę gęstości lub założoną gęstość.
W sytuacji normowego betonu recepturowego, dane które mają być podane, powinny spełniać wymagania adekwatnej normy.
Przy każdej dostawie mieszanki betonowej na budowę inwestor musi zażądać od producenta dowodu dostawy, który powinien być dostarczony poprzez kierowcę ,gruszeczki”!!!.

Dodaj komentarz